[NL] JobBoostio tracking cookie

Adverteerders van vacature advertenties die gebruik maken van JobBoost.io hebben de optie om het meetscript te plaatsen op hun website(s). Dit doen zij om bij te kunnen houden wat de resultaten zijn van hun advertentie inspanningen via de JobBoost.io programmatic job marketing tool.

Hierdoor kunnen zij twee zaken analyseren. Namelijk hoeveel afgeronde sollicitaties zijn er op een bepaalde vacature en wat is de conversie van klik naar afgeronde sollicitatie. Met deze informatie kunnen zij (programmatic) hun advertentie campagnes bijsturen waar nodig om effectiever hun budget in te zetten daar waar het nodig is.

Hieronder vind je een aantal Q&A's die meer duidelijkheid geven over het script en cookie.

 1. Wat is het doel van het meetscript?
  Zoals hierboven al omschreven is het doel om te kunnen meten hoeveel afgeronde sollicitaties er op een bepaalde advertentie campagne is geweest en wat de conversie is van klik naar sollicitatie.
 2. Wat is het doel van de Cookie?
  De cookie van JobBoost.io is ondersteunend aan de techniek van het meetscript. De cookie wordt opgeslagen voor "Functionele Doeleinden" (sessie controle). B.v. om bot-verkeer te detecteren of om te kijken of het om dezelfde bezoeker gaat (anoniem).
 3. Is de Cookie gekoppeld aan andere informatie over gebruikers?
  Neen, dit is niet het geval. Het betreft hier een functionele Cookie. Wij slaan geen herleidbare persoonsgegevens op van de gebruiker.
 4. Welke gegevens bevat de Cookie of welke informatie wordt er verwerkt?
  Er wordt (encrypted & anoniem) informatie opgeslagen zoals het IP-adres en de user agent.
 5. Betreft het hier een sessie of permanente Cookie?
  Het gaat hier om een sessie Cookie met een beperkte levensduur. M.a.w. de Cookie staat enkel tijdelijk op de computer van de bezoeker. De sessie duur bedraagt 2 uur.
 6. Is deze cookie strikt noodzakelijk en is expliciete toestemming van de bezoeker nodig?
  Deze functionele sessie cookie is noodzakelijk (als je verkeer wil doormeten en gebruik wenst te maken van deze JobBoost.io functionaliteit). Omdat het hier om functionele cookie gaat (nodig voor de werking van de functionaliteit) en er geen herleidbare privacy gegevens worden opgeslagen is het niet nodig om hier expliciet toestemming voor te vragen. Wel adviseren wij gebruikers om in hun sub-verwerkers overzicht en gebruikte cookie overzicht te vermelden dat er een functionele sessie cookie van JobBoost.io wordt gebruikt.

Bent u gebruiker van de JobBoost.io tool en heeft nu nog vragen en/of opmerkingen m.b.t. de JobBoost.io Cookie? Neemt u dan contact met ons op via support.

Still need help? Contact Us Contact Us